Số hóa
chuyen-doi-so
Số hóa

Series Chuyển đổi số – thay đổi hay là chết? Phần 1: Thời Bình Thường Mới Doanh Nghiệp Việt Đã Thay Đổi Như Thế Nào?

Thế giới hậu Covid-19 hôm nay chúng ta đang sống đã và mãi mãi không còn giống thế giới hôm qua. Đại dịch có thể qua đi nhưng những tác động của nó tới các phương diện đời sống, đặc biệt là kinh tế vô cùng sâu sắc. Ở thời bình thường mới, cách thức […]