Bạn đã sẵn sàng chuyển đổi số cho doanh nghiệp
của mình ngay hôm nay với Rodi?
Thay đổi để dẫn đầu trong kỷ nguyên số Đăng ký tư vấn
Xây dựng hành trình khách hàng, thiết lập chiến dịch
marketing hiệu quả với Rodi CRM
Đột phá tăng trưởng, bùng nổ lợi nhuận Trải nghiệm ngay
Xây dựng và phát triển thương hiệu với website chuyên nghiệp
của Rodi Web
Tăng trưởng doanh thu, đột phá doanh số Dùng thử miễn phí

Doanh nghiệp của bạn xứng đáng có được những giải pháp tối ưu

Rodi CRM

Quản trị khách hàng theo hành trình, đón trọn 360 độ dữ liệu tránh thất thoát thông tin. Check báo cáo chỉ trong một lần click chuột.

Rodi Web

Thiết kế website chuyên nghiệp nâng tầm thương hiệu. Đo lường chính xác hiệu quả chiến dịch bằng mã UTM, ITM.

Rodi HRM

Nối kết nhân viên, dựng xây tổ chức vói quy trình làm việc tinh gọn, minh bạch. Tối ưu hoạt động tuyển dụng bằng hành trình ứng viên.

Rodi Task

Quản lý và tự động hoá quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Tạo công việc nhanh chóng, kết nối giản đơn, chia sẻ dễ dàng.

Khách hàng và sự đồng hành của Rodi

Bước ngoặt trên con đường số hóa đưa doanh nghiệp
của bạn lên một vị thế mới